LỊCH SỬ KHỚP LỆNH
Giá(VNT)OGNThời gian
Giá(VNT)S.lượng(OGN)Tổng(VNT)
9,5664872.424146,609,608
9,004564.32645,081,194
8,9505000.000044,750,000
8,600161.02841,384,844
8,600300.00002,580,000
8,40310.000084,030
8,17450.0000408,700
8,05112631.5300101,696,448
8,0246244.290050,104,182
8,016232.00001,859,712
7,9712536.290020,216,767
7,9004256.513533,626,456
0running-status
7,8002357.190018,386,082
7,70412671.320097,619,849
7,65650.0000382,800
7,60560.0000456,300
7,200100.0000720,000
7,055200.00001,411,000
6,4501000.00006,450,000
6,450869.86405,610,622
4,06850.0000203,400
3,81370.0344267,041
3,35360.0000201,180
Ngày giờCặpBênTrạng tháiGiáSố LượngTổngĐã khớp
Hiện tại chưa có giao dịch nào.
ĐĂNG NHẬP NGAY
12,000,000 VND
0VND
3.961 OGN
0VND