LỊCH SỬ KHỚP LỆNH
Giá(VNT)BTCThời gian
Giá(VNT)S.lượng(BTC)Tổng(VNT)
1,496,589,0500.0001149,658
1,450,000,0000.0001145,000
1,420,000,0000.060085,200,000
1,365,000,0000.00101,365,000
1,275,368,2000.0001127,536
1,245,510,0000.00172,117,367
1,218,500,3680.0001121,850
1,185,683,1720.2532300,214,979
1,177,313,3310.1682198,024,102
1,158,093,2370.010011,580,932
0running-status
1,146,178,7510.046853,641,165
1,138,185,0000.00809,105,480
1,115,098,1230.2719303,195,179
1,060,000,0000.0004424,000
1,040,103,1230.0005520,051
1,011,000,0000.00404,044,000
1,010,000,0000.00505,050,000
1,000,000,0000.00101,000,000
720,000,0000.000172,000
670,000,0000.01006,700,000
615,446,0000.000161,544
586,775,0000.000158,677
Ngày giờCặpBênTrạng tháiGiáSố LượngTổngĐã khớp
Hiện tại chưa có giao dịch nào.
ĐĂNG NHẬP NGAY
12,000,000 VND
0VND
3.961 BTC
0VND